Very Bad Denkacademie

Woensdag 27 Februari verschijnt in de Volkskrant een artikel in de serie: ‘ABC van denkfouten’. Het doel lijkt te zijn om irrationeel gedrag aan de kaak te stellen. Irrationeel gedrag gevoed door wraakgevoel. De auteur is directeur van De Argumentenfabriek Denkacademie. Dus las ik het met interesse: het gebrek aan redeneervermogen, resulterend in verdomming, staat hoog op mijn hobby-lijst.

De casus is: twee Amerikaanse Consultants komen om 2 uur in de nacht bij hun hotel aan. Helaas is de kamer reeds vergeven.(Jammergenoeg vermeldt het artikel niet of de twee een met een creditcard gegarandeerde reservering hadden of niet. Deze essentiële informatie ontbreekt; kan natuurlijk niet). Afijn de twee worden gedumpt in een ander hotel en besluiten tot een ‘wraakactie’: ze maken en verspreiden een mooie power point met de prachttitel “Yours is a Very Bad Hotel”. Naast de manager krijgen vele duizenden deze PP te zien: de uitdrukking “Yours is a Very Bad Hotel” wordt een gevleugelde uitdrukking.

Volgens de directeur van de Denkacademie is dit een voorbeeld van irrationeel gedrag. Ja, u leest het goed. Het argument: ‘de geïnvesteerde tijd en moeite staan niet in verhouding tot het resultaat’. Pardon? De schrijfster mist klaarblijkelijk de ervaring: je komt doodmoe midden in de nacht aan, in een goed bekend staand hotel, en je kamer is weggegeven. Dat kan natuurlijk onder geen enkele voorwaarde. De twee consultants weten dat je niet veel kunt in zo’n geval. Ja een gratis nacht en een fles wijn als je geluk hebt. Maar dat is natuurlijk waar het hotel ook vanuit gaat. Niet eens een rimpeling in de bedrijfsvoering.

Nee, de twee consultants hebben gelukkig geen cursus gevolgd in de ArgumentenFabriek/Denkacademie. Zij denken veel meer bevrediging te krijgen uit een meer creatieve oplossing: een PP. Niet alleen kun je zo de opgekropte woede op een creatieve manier kwijt, maar je weet dat de manager dit nu niet meer als een ‘rimpeling’ ervaart. En de grote hotelketen ook niet.

Wat een heerlijk gevoel: een creative oprisping, een titel die een slogan wordt, duizenden lezers, artikeltje in de Volkskrant, en de keten echt pijn gedaan. Irrationeel gedrag: al hadden ze er nog een week aan moeten sleutelen, dan nog was het een zeer rationele actie. En een geslaagde. Al was het alleen maar omdat de Denkacademie er zo’n dom artikeltje over schrijft.

Het slot van het artikeltje luidt als volgt:

‘Ten slotte: bijna aan het eind van dit ABC herkent u vast een andere denkfout van de twee zakenreizigers. Op basis van één ervaring, met één nachtportier, besloten ze de hele hotelketen in de ban te doen. Een overhaaste generalisatie heet dat in de argumentenleer”

Ja, zo’n voorzet voor open doel is niet te missen. Juist het feit dat dit hotel een onderdeel van een grote keten is, maakt het uitnodigend voor wraak. Je kiest namelijk zo’n keten omdat je denkt dat er overal, altijd dezelfde kwaliteit is. Er is dus geen sprake van ‘overhaaste generalisatie’ maar van een zeer wel uitgedachte originele, creatieve, logische reactie. Die naast rationeel ook origineel is.

U herkent aan het eind van dit stukje een grote denkfout van de schrijfster/directeur van de Argumentenfabriek: op basis van haar eigen beperkte denkraam is ze niet in staat een logisch verhaal te schrijven. Yours is a Very Bad Thinkacademy.

2 Responses to “Very Bad Denkacademie”

 1. Bertus 9 april 2014 at 17:24 #

  Het lijkt wel of Grim Gram zelf vol wraak gevoelens zit.
  De op een na laatste alinea baseert zich op een denkfout. “Je denkt dat….”
  Het bewijs ontbreekt.

 2. piet 13 april 2014 at 04:50 #

  en daarbij mag worden vermeld dat de twee mogelijk een zeer aangename verrassing stond te wachten in het tweede hotel, zij sliepen er goed genoeg om voldoende energie te vinden om de actie ver door te voeren, maar net niet genoeg om, blij en voor altijd, voor de keten van het nieuw gevonden hotel te kiezen… ha
  dag jan, dit is piet van gister in de bonte kraai

Leave a Reply