Nederland volgt de VS, de VS volgt Stalin

Het was te voorzien: alles wat fout gaat in de VS wordt in Nederland met groot enthousiasme binnengehaald. En het blijft niet beperkt tot Fast Food. Het onderwijs in de VS is van werkelijk onvoorstelbaar laag niveau, zoals in iedere vergelijkende studie blijkt, of het nu PISA, TIMSS, PIRLS of wat voor afkorting dan ook is. De afkorting is irrelevant geworden: de uitkomst staat van te voren vast: het is niks.

Ik ben ervaringsdeskundige: heb niet alleen een jaar wat colleges gegeven, maar ben ook in veel scholen geweest in de VS. Van die heel rijke, waar je steevast mensen van ons Ministerie tegenkomt, die altijd ook zeer onder de indruk zijn. Maar die zie je ook minder in scholen in b.v. Florida, waar de kinderen geen boeken hebben, geen ouders, geen ramen in het lokaal. Dat tekent de VS: een enorme diversiteit, maar niet echt met even grote kansen voor iedereen.

Dertig jaar geleden stond ik verbaasd te kijken naar de vertoetsing van de Amerikaanse maatschappij, en het onderwijs in het bijzonder. Accountability (Afrekencultuur) zag ik voor mijn ogen ontstaan. Dat begrijpen ging mijn beperkte brein te boven. Vrijheid van onderwijs in het meest democratische land ter wereld bleek een ongelooflijke farce.

Bush zag kans de democraten te paaien met de wet ‘No Child Left Behind’. Alle kinderen moeten betere resultaten boeken, ieder jaar moet een school zichtbaar beter presteren, en zo niet dan vliegt de leraar eruit en/of gaat de school dicht. Een giga toetscircus met giga winsten voor een paar uitgevers is het gevolg. Net zoiets als de leerling’achtervolg’systemen in Nederland, maar dan nog veel erger.

De vrijheid van onderwijs is een farce, in de VS. En, als het aan onze Minister ligt, ook in Nederland. Nog meer toetsen, opbrengstgericht werken, eindtermen, referentieniveaus, en een afrekencultuur, zogenaamd in het belang van het kind. Ammehoela. Het is de ultieme uiting van het uniformiteitsdenken dat achter ‘No Child Left Behind’ zit. Alle kinderen altijd toetsen volgens ons opgelegde systeem. Daar groeien kinderen enorm van, vooral hun creatief denken en probleem oplossen.

Onze Minister heeft Rekenen en Taal bijna heilig verklaard. Ik kan U verzekeren dat ‘Science’ zal volgen. De Amerikanen hebben de vakken Science, Math en Technology al heel lang geleden een welhaast sacrale status gegeven. Als die vakken niet op niveau zijn, moeten andere vakken maar even wat minder aandacht geven. In de VS krijgen kinderen op ‘slechte’ scholen (bedoeld wordt: kinderen in arme wijken) geen tekenles, geen sport, geen knutselen. Zoals Obama al zei: “Galileo heeft de wereld veranderd toen hij door zijn telescoop naar het heelal keek, en nu zijn jullie aan de beurt”.

Bijzonder, die uitspraak. Jozef Stalin sprak vergelijkbare woorden, ook Galileo aanhalend, in 1940. En het is ook zeker geen toeval dat een bekende Amerikaanse onderwijsonderzoeker, Lawrence Baines, tot de conclusie komt dat het Amerikaanse onderwijs langzaam, maar onafwendbaar, gestaliniseerd wordt. Hij spreekt zelfs van een militaire operatie die van informeel georganiseerde, locaal gecontroleerde, kind geöriënteerde scholen nu strak gereguleerde, centraal gecontroleerde, opbrengst gerichte scholen maakt.

Ik zei al eerder: het kind is geheel uit het oog verloren. Ons grootste kapitaal wordt vermalen in een eenheidsworsten fabriek. Maar de worstjes glimmen wel mooi hoor. Behalve dan die speciale kinderen. Die zitten in een andere passende machine: weliswaar worden ze geen worst, maar ze kosten dan ook bijna niks. Het zijn eigenlijk een soort nepworstjes. Niet naar omkijken, dus.

U begrijpt het al: wij volgen werkelijk in alle slechte onderwijspraktijken de VS. Het zal wel onze Calvinistische inslag zijn en eeuwige dank voor de bevrijding uit de Duitse knoet. Maar als de Amerikanen nu worden gestaliniseerd ziet het ernaar uit dat onze Minister alvast een voorschot neemt: we zullen ons deze keer door de dekselse Amerikanen niet meer op grote afstand laten zetten: wij beginnen nu ook alvast maar.

Ach, Vygotsky heeft zich waarschijnlijk al vele malen in zijn graf omgedraaid. Zijn kind-georiënteerde theorie werd door de laarzen der communisten vertrapt. Hij zal zich ongetwijfeld nog een keer omdraaien: dat Nederland alles uit de VS importeert is tot daaraan toe, maar dat Stalinisme had toch niet echt gehoeven. Het nieuwste initiatief van de Minister heet, dacht ik, ‘De Leraar Aan Zet’. Te lezen als: ‘De Leraar Afgezet’. Dat U het weet.

Tags:

No comments yet.

Leave a Reply