Jonge Ouder Academie Website in de lucht

Jonge kinderen zijn geweldig goede onderzoekers. De natuurlijke verwondering en nieuwsgierigheid van jonge kinderen vormen daarbij het uitgangspunt. Voor de speelse ontwikkeling van deze talenten is een voorwaarde dat ouders oog hebben voor deze aspecten. Speciaal voor ouders met kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar organiseert de Jonge Ouder Academie een serie van drie bijeenkomsten.

Lees meer op – http://jongeouderacademie.nl

No comments yet.

Leave a Reply