Archive | Jonge Ouder Academie RSS for this section

Speelmiddag JOA

Speel & Sprankel op de Speelmiddag voor Ouders en hun Jonge Kinderen van 3-6 jaar:

Ontmoet de mensen achter de JOA.

Speel 2

11 oktober, ’t Anker, Voorstraat, Katwijk aan Zee. van 2 tot 4 uur in de middag. Gratis.

JOA Katwijk ‘uitverkocht’ !

De eerste pilot van de JOA die 11 maart 2013 in Katwijk begint is geheel volgeboekt. De verwachtingen zijn hiermee meer dan overtroffen. Een verslag met foto’s vind je op de website: jongeouderacademie.nl

Jonge Ouder Academie Website in de lucht

Jonge kinderen zijn geweldig goede onderzoekers. De natuurlijke verwondering en nieuwsgierigheid van jonge kinderen vormen daarbij het uitgangspunt. Voor de speelse ontwikkeling van deze talenten is een voorwaarde dat ouders oog hebben voor deze aspecten. Speciaal voor ouders met kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar organiseert de Jonge Ouder Academie een serie van drie bijeenkomsten.

Lees meer op – http://jongeouderacademie.nl

jongeouderacademie.nl

WEBSITE: jongeouderacademie.nl

Het heeft even geduurd. Dat is waar. Maar in maart 2013 gaat de Jonge Ouder Academie echt van start. In 2005 verscheen de brochure ‘TalentenKracht’ van de hand van Robbert Dijkgraaf, Johan van Benthem en ondergetekende. De boodschap: jonge kinderen (3-6) kunnen veel meer dan we denken, zeker op het gebied van ‘wetenschappelijk’ redeneren en probleem oplossen: de nieuwsgierigheid en verwondering van jonge kinderen geeft ons genoeg kansen voor open doel. Met ‘ons’ worden in de eerste plaats de ouders bedoeld.

Ouders Ogen Geven
Niet voor niets is de titel van een paragraaf uit TalenetenKracht getiteld “Ouders Ogen Geven”. Dat zegt het precies: ouders moeten leren op een andere manier naar hun kinderen te kijken. Dat dat mogelijk is is de afgelopen jaren duidelijk aangetoond: eenvoudige ‘speelgoedjes’ kunnen er voor zorgen dat kinderen zich prachtig kunnen uiten, en ouders bewust maken van de mogelijkheden die ze hebben om op speelse manier het redeneren , probleemoplossen, onderzoeken van hun kinderen te bevorderen. Het gratis basispakket van de JOA bestaat uit drie bijeenkomsten (2 zonder, en 1 met kinderen), speelgoedmaterialen en een prachtig boek ‘Speel Goed’ Het boek zal in mei 2013 verschijnen, maar de jonge ouders kunnen er al in maart mee kennis maken.

De JOA is mogelijk dank zij genereuze facilitering van de RABO Bank Katwijk, en vrijwillers van het voormalige TalentenKracht team van de Universiteit Utrecht. Op dit moment is het niet mogelijk in te schrijven. Dat zal in Januari 2013 wel kunnen via de website Jonge Ouders Academie, en per invulformulier. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor inwoners van de Gemeente Katwijk (Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg). Uitbreiding naar andere wijkenen gemeenten is waarschijnlijk. Nieuws daarover ook hier te vinden.

Wij houden U op de hoogte!