Aleid wil meer toetsen

Aleid Truijens is een columnist van de Volkskrant met het hart op de juiste onderwijsplek. Dat dit geen garantie biedt op een logisch stuk, bewijst ze wel zeer nadrukkelijk in de bijdrage afgelopen zaterdag. De conclusie is dat cijfers minder vaak liegen dan cijfers. Weer een bewijs betreffende immer verder oprukkende verdomming.

Het stuk beoogt aan te geven dat de oprukkende toetscultuur in met name het basisonderwijs eigenlijk iets is waar we heel blij mee moeten zijn. Aleid steunt de dappere inspecteur generaal, mevrouw Roeters, die beslist niet minder toetsen wil. Tja.

Het probleem is niet of er getoetst wordt maar wat er getoetst wordt. Helaas is dit verschil voor beide dames te onbenullig om over te praten. Helaas verliezen de argumenten dan ook iedere basis. Toch wel jammer.

De huidige generatie toetsen, veelal van toetsgigant CITO afkomstig, is van een treurigmakend niveau. Als de Inpectie zich nu ergens zorgen over zou moeten maken is het niet over de kwaliteit van scholen en leerkrachten (dat hebben de ervaringen in de VS inmiddels afdoende bewezen), maar over de inhoud en kwaliteit van de toetsen. Zo simpel is het.

Ach, had Aleid zich hier nu eens om bekommerd! De CITO eindtpoets (leve de multiple choice, lekker makkelijk) die minder voorspellende waarde heeft dan het oordeel van de leerkracht. Het achtste leerjaar maken de kinderen geen enkele vordering meer want er wordt een jaar lang getraind voor de CITO toets (onderzoek).

De CITO toets is armzalig als het om toetsen van belangrijke vaardigheden gaat: probleem oplossen, creatief denken en, zoals Aleid haarscherp aantoont: logisch redeneren.

Ik kom nog wel eens in een lerarenkamer van een basisschool. En de vergelijking met de vorige eeuw levert een heel ander beeld op dan wat Aleid meent te zien: het gaat uistluitend over toetsen, handelingsplannen, leerlingachtervolgsystemen, opbrengstgericht werken, en formulieren invullen. Tja, dan ziet een blik naar de vorige eeuw er wel heel treurig uit:het ging gewoon over kinderen.

Kinderen? Ja, onderwijs en toetsen gaan over kinderen. Het zou leuk zijn als het Ministerie en vooral ook de Inspectie zich dit, al is het maar terloops, zouden realiseren. Of na zouden denken over de signalen dat er meer en meer kinderen in het voor-en vroegschoolsegebied naar een psycholoog meten omdat ze dan toets stress vertonen.

Het is ook wrang om te moeten constateren dat meer en meer toetsen geen eind hebben kunnen maken aan de contnu dalende trend van PISA scores. PISA, inmiddels voor velen de maat der dingen, aangezien het de prestaties voor taal, rekenen en natuurwetenschappen van 15 jarigen in meer dan 60 landen meet.

“Als de toetscores naar beneden gaan, is dat voor ons (inspectie, gesteund door Aleid) een signaal voor ons een signaal om de school te bezoeken”. Tja. Dat kan natuurlijk niet door andere oorzaken komen dan dat de school ‘slecht’ is gewoorden. Och arme! Als we PISA serieus nemen moet de Inspectie alle Nederlandse scholen gaan bezoeken. Maar wellicht is het beter om eens in de spiegel te kijken alvorens zulke uitspraken te doen’.

Aleid’s stuk eindigt met: “Toch liegen cijfers  minder vaak dan mensen”. Maar niet als die cijfers gebaseerd zijn op een door mensen bedachte toets.

(aangeboden aan Volkskrant juli 2014, niet geplaatst)

No comments yet.

Leave a Reply