Over Jan

Jan de Lange wilde altijd vliegenier worden, maar werd leraar wiskunde. Hij werkte in het VO op diverse plaatsen in Nederland en zelfs in Detroit (VS) op de Universiteit.

Na tien jaar kwam hij terecht bij het Freudenthal Instituut waar hij na verloop van tijd hoogleraar-directeur werd. Onder zijn leiding groeide het FI uit tot een internationaal erkend instituut. Jan bekleedde prestigieuze functies in binnen- en buitenland, gaf lezingen, schreef artikelen en ontwierp materialen.

In 2007 trad hij terug als hoogleraar-directeur, niet dan nadat hij TalentenKracht had opgericht: een project dat probeert de redeneer talenten van jonge kinderen te ontwikkelen en koesteren. Deze missie waarover hij bijzonder boeiend kan vertellen zet hij voort onder de naam Curious Minds Unlimited.
Foto gemaakt door Stijn de Corte

 

Zie hier Jan’s CV uit voorjaar 2012:

CV Voorjaar 2012

WAARSCHUWING: De eerste kolom bevat twee onderdelen: GRIMGRAMS en OPINIE . De eerste kan soms wat kort door de bocht zijn, of wellicht emotioneel, of wat negatief. Als je daar niet van houdt, gewoon overslaan. Maar ze dienen voor mij een belangrijk doel: het zichtbaar maken van de verdomming in de maatschappij. Dat is alles.

Enigszins beter beargumenteerd zijn de stukjes in OPINIE, die zijn ook wat genuanceerder. Zij staan vaak dichter bij het onderwijs en vaak ook actueel. En zeker minder negatief, soms zelfs uitgesproken positief.

Dat geldt zeker voor MEESTER JAN, waarin ik vertel van allerlei buitengewoon opwindende, leuke ervaringen in de klas, of met kleinere kinderen. Bij LEZINGEN neem ik de vrijheid jullie attent te maken op allerlei lezingen die ik met enige regelmaat, en met veel plezier, doe. Naast de professionele lezingen (zie AGENDA) zijn er ook lezingen die meer populair wetenschappelijk zijn, met inhoudelijke componenten die een breed scala van onderwerpen tonen. Ja, ik maak hier gewoon plat reclame voor leuke lezingen, die overigens altijd serieus zijn (en vaak om te lachen).

Ten slotte: CURIOUS MINDS UNLIMITED/JONGE OUDER ACADEMIE. IN 2005 richtten Robbert Dijkgraaf, Johan van Benthem en ik TalentenKracht op: op zoek naar de pracht talenten van jonge kinderen en hoe die te ontwikkelen. Ouders Ogen Geven staat daarbij centraal.Na 5 jaar Directeur van TK te zijn geweest, melde de penvoerder, het Platform Beta Techniek, mij dat van mijn diensten geen gebruik meer zou worden gemaakt. Dat heeft mij geïnspireerd om door te gaan waar TK het heeft laten liggen: het naar de praktijk vertalen van de vele, vaak op empirische gronden verzamelde data. Een eerste activiteit die daarbij door mij op touw is gezet is de TalentenKracht in Naturalis dag. Deze wordt dit jaar voor de vierde keer gehouden, j.l.. zondag 22 oktober. Daarnaast zorgen Sardes en Uitgeverij Zwijsen ervoor dat er in het voorjaar een prachtboek voor prachtkinderen en hun ouders zal verschijnen. En zal in Februari 2013 de Jonge Ouder Academie starten in Katwijk; een pilot met steun van de RABO Bank Katwijk, HEMA Katwijk en Auto Dijksman, en vele anderen. Dit spannende jongensboek verhaal, in hopelijk vele afleveringen, gaan jullie hier vinden.