Onderwijs Graaiers

Het was weer zover: een lange lijst van veelverdieners, betaald met ons geld. Even gekeken hoe het zit bij onderwijs. Interessant omdat je daar verwacht dat mensen ook nog enig idealisme hebben. Toch? Om te beginnen de SG (Secretaris Generaal) van OCW zelf. Doet het leuk met ruim 186K in 2011. Toegegeven; dat was in 2010 nog  194 K. Dus de versobering slaat hier in alle hevigheid toe. Maar een adviseur van OCW (met de letters DUO achter zijn functie) moet wel fantastische adviezen geven: die waren in 2011 223 K waard. Dienst Uitvoering Onderwijs, dat is waar DUO voor staat. Dacht dat docenten dat deden, maar dan voor een relatief schijntje.

En dan ons welbekende TNO. U kent de afkorting vast wel: Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek. Ik citeer met verbazing: drie directeuren, twee stafdirecteuren, een voorzitter van de Raad van Bestuur, en twee leden Raad van Bestuur: allemaal rond de twee ton. Natuurlijk, de voorzitter van de Raad van Bestuur van het CITO heeft flink wat salaris ingeleverd: van  140 K naar een luttele 127 K in 2011. Om maar te zwijgen over de directeur van SURF: een schamele 188 K, terwijl het salaris in 2010 nog ruim 3 ton was. Ook de directeur van KennisNet heeft kennis van nette salarissen: 197 k in 2011. Ter verdediging moet vermeld worden dat dat toch 4 K minder is dan het jaar ervoor.

Bezuinigen op Onderwijs? De mogelijkheden lijken onbeperkt. De lijst wemelt van Directeuren, leden Raad van Bestuur, Hoogleraren, Decanen en nog veel meer. Hier en daar lijkt enige bescheidenheid op haar plaats. Tenslotte nog een beroepskeuzeadviseurstip: mocht U nog studenten hebben die niet precies weten wat ze willen gaan doen, later? Wordt luchtverkeersleider: er staan er maar liefst vijfenzeventig (75) op de lijst. Allemaal goed voor 2 ton per jaar. Maar dat komt natuurlijk omdat ze zo’n goede senior consultant hebben: die krijgt 4,5 ton.

Kent U het verhaal van die school die geen plus lessen meer kan geven omdat er bezuinigd moet worden?

No comments yet.

Leave a Reply